Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Hội Chợ ITE- Khách Sạn Bưu Điện Vũng Tàu

Khu trưng bày sản phẩm của Khách Sạn Bưu Điện Vũng Tàu tại Hội Chợ Du Lịch Quốc Tế (ITE - HCMC 2014). Các bạn ghé tham quan và nhận thẻ Ưu Đãi của Khách Sạn mình nhé! — tại Trung Tâm Hội Nghị Và Triển Lãm Quốc Tế Secc.